image
VRTNE OGRAJE

- zidaki "ELEGANT"
- elementi za stebri?ke
- zaklju?ne police

image
OSTALI IZDELKI

- robniki
- betonski zidaki
- betonski vogalniki


BETONSKI TLAKOVCI
estkotni, H tlakovci, kvadratni, travni, rustikal

KAKO VGRADITI TLAKOVCE?

 1. Odstranimo ves humus in zemljo.
 2. Nasujemo od 25 - 45 cm grobega materiala, ki se ob valjanju dobro u?vrsti. Tako pripravljena povrina mora segati 10 cm pod eljeno viino vgrajenega tlakovca. V to plast vgradimo tudi vso potrebno intalacijo.
 3. Poloimo drenano folijo.
 4. Nasujemo 2 - 4 cm sloj peska debeline 0 - 4 mm. Pesek navlaimo z vodo in enakomerno razvle?emo. Pomagamo si z viinskimi letvami.
 5. Z vgradnjo pri?nemo v vogalu na najnijem delu pripravljenega terena.
 6. Tlakovce jemljemo z ve? razli?nih palet hkrati (povrina bo tako barvno enakomerno poloena)
 7. Med tlakovci ustvarjamo fugo, napolnimo jo z mivko (priporo?amo kremen?evo mivko).
 8. Ob robovih tlakovce reemo na ustrezno velikost. Betoniranja ne priporo?amo!
 9. Viino tlakovcev uravnavamo sproti s plasti?nim kladivom. ?e smo se odlo?ili, da bomo po kon?ani vgradnji tlakovce povrinsko zravnali z vibracijsko plo?o (oble?eno v gumo) mora viina tlakovca segati priblino 1 cm vije, tlakovana povrina pa ne sme biti namo?ena (mokra).
 10. Celotno povrino ponovno potresemo z mivko. Fugiramo s pomo?jo metle na pospravljeno, ?isto, suho povrino toliko ?asa, dokler niso zapolnjeni prostori med posameznimi tlakovci. Odve?no mivko odstranimo. Po dolo?enem ?asu preverimo zapolnjenost. Po potrebi postopek ponovimo.
 

ODSTOPANJA, KI NISO RAZLOG ZA REKLAMACIJO

 1. Barvno in strukturno enakost doseemo tako, da jemljemo tlakovce iz razli?nih palet hkrati.
 2. Izcvetenje (iztekanje bele snovi) je naraven pojav, ki se s ?asom zmanjuje in sam odstrani.
 3. Strukturne razlike betona in manje barvne razlike nastanejo zaradi tega, ker je beton naravni material.
 4. Manja dimenzijska odstopanja.
 

OPOZORILO!

 1. Za palete zara?unavamo kavcijo. Ob vrnitvi palet jo v celoti povrnemo.
 2. Barvni odtenki zaradi fotografiranja lahko odstopajo od realnih barv proizvodov.
 3. Tlakovci nae izdelave so odporni na zmrzal tudi v prisotnosti soli.
   

KATALOG IZDELKOV